SU BORULU KAZANLAR

  • Su borulu kazanlar yüksek basınç ve yüksek buhar kapasiteleri için idealdir.
  • 15 bar’dan çok daha yüksek basınçlarda ve 10.000 kg/h’dan çok daha fazla buhar kapasitelerinde üretimi mümkündür.
  • İyi dizayn edildiğinde yanma verimleri yüksek olur. Özellikle katı yakıtlı yakma sistemleri ile birlikte, diğer kazanlara göre verim fazladır.
  • Su borulu kazanlar, düşük kalorili kömürlere, yanabilen çeşitli endüstriyel atıklarına göre kolay dizayn edilebilir ve yüksek verim alınabilir.
  • Katı yakıtlı sistemler için, ön ocak ihtiyacı yoktur. Yekpare dizayn edilebilir.
  • Su hacimleri düşük olduğundan çabuk rejime girerler.
  • Üretim 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifine göre, EN standartları kullanılarak, yapılmaktadır.