SICAK HAVA KAZANLARI

  • Sıcak Hava Kazanları, sanayi tesislerinde kurutma, nem alma gibi işlemlerde kullanılır.
  • 300°C sıcaklığa kadar sıcak hava üretilebilir.
  • Tesisisin işlemlerine ve ürününe, duman gazları zarar vermiyorsa, duman ve hava karıştırılarak kullanılabilir.
  • Duman-hava karışımı ile 800°C sıcaklığa kadar gaz üretilebilir.
  • Sıcak hava kazanlarında katı, sıvı, gaz yakıtlar ve yanabilen sanayi atıkları yakılabilir.
  • Sıcak havanın kullanıldığı işlemin özelliğine bağlı olarak birçok farklı kalitede sac ve boru malzemeden yapılabilir.