KATI YAKIT YAKMA SİSTEMLERİ

 • DÜZ IZGARA
  • Hertürlü kömür ve katı yakıtın yakılabileceği, genelde elle yüklemeli yakma sistemleridir.
  • İlk yatırım maliyeti düşüktür.
  • Daha çok kalorifer kazanları ve küçük tesisler için ucuz çözümdür.
  • Yanma verimi düşüktür. Personelin verimde etkisi büyüktür.

 

 • EĞİMLİ IZGARA
  • Hertürlü kömür ve endüstriyel katı atıkların yakılabileceği, yakıtın konveyör sistemleri ile ocağa el değmeden alınabileceği yakma sistemleridir.
  • Izgara eğimi sayesinde yakıtın kendiliğinden aşağı doğru akmasını sağlar.
  • Kül ve cüruflar da ocaktan konveyörlerle alınabilir.
  • Genelde endüstriyel tesislerinin yanabilen atıklarının yakılmasında tercih edilir.
  • Otomasyonu basit, işletmesi kolaydır. İşletmesi için uzman personel gerekmez.
  • Izgara yüzeyi, eğimi ve hava delikleri yakıtın kapasitesine, cinsine ve tesis şartlarına göre değişebilir.
  • Kapasite ve yakıt cinsine göre iyi dizayn edilmiş eğimli ızgaların yanma verimleri yüksektir.

 

 • STOKER
  • Yanma yönü üsten alta doğru olduğundan verimleri yüksektir.
  • Özellikle yüksek kalorili kömürlerin ve homojenize boyutlardaki sanayi atıklarının yakılmasında mükemmel sistemlerdir.
  • Alttan helezon konveyörlerle ocak içine itilen taze yakıt, yanan parçaları ızgara yüzeyinden uzaklaştırması sayesinde ızgara yüzeyleri diğerlerine göre fazla ısınmaz. Bu nedenle hatalı kullanım dışında ızgaralar deforma olmaz.
  • Yarı otomasyonlu yakma sistemleridir.

 

 • ZİNCİR IZGARA
  • Tozlu ve ynma öncesi ziftleşme özelliği olmayan, belli büyüklükte her türlü kömürü yakar.
  • Ancak yüksek kalorili kömürler, ızgarada çabuk deformasyona sebep olduğundan, iyi dizayn edilmelidir.
  • Düşük kalorili kömürlerde ocak ısısı düşer, yanma bozulur. Ocak ısısını düşürmemek için yanma bölgesi refrakter malzemelerle radyasyon perdesi yapılmalıdır.
  • Izgara bunker altından aldığı kömürü ocakta yakarak devam eder, kalan külleri küllüğe döker.
  • Zincir üst halkaları yanma ile ısınırken, alta dönen halkalar yakma havasının etkisi ile soğur.
  • Küllükten dışarı helezon konveyörlerler kül dışarı alınır.
  • Izgarada hava boşlukları çok olduğundan sakin bir yanma gerçekleşir.
  • Verimli ve kontrollü bir yanma için bölümlere ayrılmış ızgaranın altından cebri üfleme şeklinde, yakma havası verilmelidir.
  • Tam otomasyonlu yakma sistemleridir.