EKONOMİZERLER VE REKÜPERATÖRLER

  • Bacadan atılan duman gazlarının ısısından faydalanmak için üretilir.
  • Yoğuşmalı veya yoğuşmasız olmasına göre sisteme olan verim etkisi değişir.
  • Yatırım maliyetini birkaç yılda ödeyen, yardımcı enerjisiz çalışan sistemlerdir.
  • Tesislerin ihtiyacı olan sıcak suyunu veya kalorifer suyunu, kazana yüklenmeden, ekonomizerlerden karşılanabilir.
  • Kazan giriş suyu ısıtılarak kazan verimini yükseltilebilir.
  • Özellikle katı yakıtlı sitemlerde ve bazen de büyük kapasitelerde birincil ve ikincil yakma havasının ısıtılmasında (reküperatör) kullanılmaktadır.
  • Baca gazının 20°C aşağı düşürülmesi, kazanda yaklaşık %1 oranında yakıt tasarrufu sağlar.
  • Yoğuşmalı veya yoğuşmasız ve tesis ihtiyacına göre duman borulu, kanatlı borulu ve paslanmazdan imal edilebilir.