DEGAZÖR, KONDENS VE BLÖF TANKLARI

 • KONDENS TANKI
  • Buhar kazanlarının ihtiyacı olan suyu depolamak için kullanılır.
  • Genelde atmosfere açık olarak imal edilirler.
  • Tercihe ve şartlara bağlı olarak basınçlı olarak da imal edilebilirler.
  • Proseslerden gelen kondens suları kondens tankı içinde depolanır. Kaçak ve flaş buhar kaynaklı eksilen su tank içinde tamamlanır.
  • Buhar kazanı suyu azaldıkça kondens tankından pompa yardımı ile tamamlanır.
  • Atmosfere açık kondens tanklarında havalık borusundan sürekli dışarı bir miktar flaş buhar dışarı atılır.
  • Flaş buharı ile taze su ısıtılabilir.

 

 • DEGAZÖR
  • Buhar kazanı besleme suyu içinde çözünmüş olarak bulunan O2 ve CO2 gazları kazan ve tesisattaki tahribatının bertaraf edilmek için üretilir.
  • Yağmurlama ile küçük zerreciklere parçalanan besi suyu, O2 için 102°C, CO2  için 60°C üzerine ısıtılması ile gazlar buharlaşarak sudan ayrılır.
  • Besi suyu sıcaklığının yüksekliği, pompa emişini olumsuz yönde etkilediğinden degazör tankları yükseğe konmalıdır. Bazı durumlarda tank dik yapılarak da çözülebilir.
  • Ayrıca degazör tankları basınçlandırılarak da pompa emişi çözülebilir.
  • Degazörün ısı ihtiyacının bir kısmı flaş buhardan, geri kalanı ise kazandan buhar olarak alınabilir. Fazladan buhar ihtiyacı gibi düşünülse de kazan ve tesisat ömrü düşünüldüğünde degazörler kendi maliyetlerini öderler.

 

 • BLÖF TANKI
  • Kazan blöflerinin toplanıp soğuduktan sonra doğaya salınması için kullanılır.
  • Aynı zamanda blöflerin ısısından yararlanmak mümkündür. Örneğin taze su ısıtılabilir.