BUHAR KAZANI

  • 400kg/h ile 16.000kg/h arası Buhar Kapasiteli, Silindirik, Üç Geçişli, Alev-Duman Borulu, Sıvı-Gaz Yakıtlı Buhar Kazanlarıdır.
  • Buhar üretim kapasitelerini çift külhan kullanılarak 36.000kg/h çıkarmak mümkündür.
  • EN 12953, TRD dizayn standartlarına ve EN 10028, EN 10216, EN 10217 malzeme standartlarına uygun üretilmektedir.
  • “CE” belgesi, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifine uygun, B+F modülüne göre düzenlenmektedir.
  • İşletme basıncı 20 bar‘ a kadar üretilebilmektedir.
  • Yüksek su ve buhar hacmi sayesinde ani buhar çekimlerine cevap verir.
  • Üç geçişli, alev duman borulu olması sayesinde, düşük baca gazı sıcaklığı ve yüksek kazan verimi elde edilir.
  • Yanma odasındaki düşük ısı tutumu sayesinde, bacadan daha az çevreye zararlı NOx gazları atılır.
  • Yanma odası tam ondüle olması sayesinde, ısıl gerilmelerin olumsuz etkisi önlenmiştir.
  • Ön ocaklar ile birlikte katı yakıtta kullanılabilir.