ATIK ISI KAZANLARI

  • Atık Isı Kazanları, endüstriyel tesislerin proseslerinde açığa çıkan atıl sıcak gazların ısısından faydalanmak amacı ile üretilmektedirler.
  • Enerji santralleri, çimento, demir çelik, kimya, tekstil, kağıt, cam, toprak gibi birçok sektöre hitap etmektedir.
  • Kazan kapasite ve malzeme seçimi, tesisin atık gaz özelliklerine, miktarına ve ısı gereksinmelerine göre yapılmaktadır.
  • Atık ısı kazanları ile elde edilen enerjiden, tesisin ihtiyacına göre buhar, kızgın yağ kızgın su ve sıcak su elde edilebilir.
  • Atık ısı kazanları çok geniş basınç ve kapasite aralıklarında üretilebilir.
  • Ayrıca bu kazanlar, ön ocaklar ile birlikte katı yakıtlı kazan sistemlerinde kullanılmaktadır.
  • Atık ısı kazanları, hem duman borulu hem de su borulu olarak üretilmektedir.
  • EN 12953, EN 12952, TRD dizayn standartlarına ve EN 10028, EN 10216, EN 10217 malzeme standartlarına uygun üretilmektedir.
  • “CE” belgesi, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifine uygun, B+F modülüne göre düzenlenmektedir.